Geschiedenis van Andries de Jong

In 1787 hetzelfde jaar dat de Pruisische troepen ons land binnenvielen en Amsterdam belegerden, vestigde touwslager Andries de Jong zich op de Singel recht tegenover de Munttoren. Een echte ambachtsman, die langs een lijnbaan garens tot touw verwerkte. Zijn naam zou voor altijd verbonden blijven aan deze winkel, die uitgroeide tot een bedrijf in scheepsbenodigdheden en aanverwante zaken. Zijn huis is te zien op een schilderij van Isaac Ouwater (1750-1793) ‘Gezicht op het Singel en de Munttoren’. Het geeft een beeld van hoe zijn omgeving er destijds uitzag. Rondom prachtige huizen en hier en daar een enkele wandelaar. Een sierlijke door twee witte paarden getrokken koets met palfrenier die de smalle brug tussen de Singel en de Binnen-Amstel opgaat. Op het water is het heel wat drukker met zeilschepen en vrachtboten. Die hadden natuurlijk allemaal touw nodig. Tot halverwege de twintigste eeuw was hier nog een haven. Nu na ruim twee eeuwen is de omgeving radicaal veranderd. Het vier verdiepingen tellende winkelpand van Andries de Jong staat aan het eind van het drukste stukje Singelgracht en op één huis na op de hoek van de Kalverstraat. De smalle brug van ooit werd door diverse uitbreidingen de breedste brug van Amsterdam, het huidige Muntplein. Van alle kanten raast het verkeer hier voorbij, elk kwartier overstemd door de jubelende klanken van het carillon van de Munttoren. Aan de overkant is sinds 1862 de bloemenmarkt.

Al die veranderingen vonden plaats vlak voor de deur van deze bijzondere winkel. In 1847 deed Andries de Jong Jr. de touwslagerij over aan zijn zwager G. Blokhuis en aan Johan Lodewijk Krom. Die laatste luidt de periode Krom in, die tot op de dag van vandaag voortgaat. Nu is het Ian Krom, de 5e generatie van de familie die de zaak runt en de 7e generatie op rij van eigenaren sinds de oprichting. In de loop van de tijd werd Andries de Jong leverancier van geteerd en ongeteerd touwwerk, hijsblokken, ankers, staaldraadtouw, pak- en bindtouw, scheepsbenodigdheden en messing bar- en trapleuningen voor toepassing in de horeca. De Amsterdamse vlag hangt al dertig jaar in top, want Andries de Jong is van oudsher bekend als leverancier van spandoeken, vlaggen en wimpels, die overigens jarenlang werden gemaakt in eigen atelier op het Spui 26. (tekst: Els van Wageningen, kijk voor meer over onze historie en andere Amsterdamse winkels op www.winkelstories.com)